TembangSunda.jpg
Java-Ouest. Tembang Sunda (poésie chantée sundanaise).